Hennalan entinen varuskunta-alue kiinnostaa yrityksiä – ensimmäinen kiinteistökauppa on solmittu

Tammikuussa myyntiin tulleet Hennalan varuskunnan kasarmit herättivät suurta kiinnostusta. ”Ensimmäisessä erässä myyntiin tuli seitsemän rakennusta, joita kohtaan oli useita kiinnostuneita”, kertoo myyntipäällikkö Asko Taskila Senaatti-kiinteistöistä. Ensimmäinen kiinteistökauppa tehtiin tänään perjantaina 20.3. iltapäivällä. Kaupan kohteena oli vuonna 1912 valmistunut Upseerikerho, joka toimii tilausravintolana. Ostajina olivat nykyiset vuokralaiset, jotka jatkavat Upseerikerholla nykyistä toimintaa.

Hennalassa on vetovoimaa

Senaatti-kiinteistöt, joka omistaa Hennalan alueen, laittaa tämän vuoden aikana myyntiin kaikki Hennalan 35 rakennusta. Valtaosa myytävistä rakennuksista on Venäjän vallan aikaisia suojeltuja punatiilirakennuksia.

Näin iso punatiilinen historiallinen kokonaisuus on harvinaisuus Suomessa. Yritykset näyttävät uskovan hyviin yhteyksiin ja Hennalan ympäristön vetovoimaan. Selvitettävänä oleva junaseisakkeen palauttaminen Hennalaan liittäisi alueen entistä tiiviimmin pääkaupunkiseutuun ja Helsinki-Vantaan lentokenttään”, Taskila toteaa.

Hennalassa on kymmeniä rakennuksia, jotka sopivat erilaiseen yritys- tai asuinkäyttöön. Vanhoille rakennuksille etsitään nyt uutta käyttötarkoitusta ja uusia omistajia. Uutta rakentamista on alueelle kaavailtu tuhansille asukkaille.

Alue tullaan asemakaavoittamaan osa-alueittain uuteen käyttöön. ”Ensimmäinen asemakaavamuutos, joka käsittää koillisosan asuntoalueen ja mm. Upseerikerhon on valmisteilla ja se on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Asemakaavoituksen pohjaksi on tehty kaavarunkoluonnos, jota päivitetään työn kuluessa”, kertoo projektipäällikkö Pirkko-Leena Jakonen Lahden kaupungilta.

Alueen suunnittelusta sekä katujen, puistojen ja muun kunnallistekniikan rakentamisesta ja kustannusten jakautumisesta Senaatti-kiinteistöt ja kaupunki ovat tehneet aiesopimuksen.   Sopimuksen mukaan Senaatti-kiinteistöt korvaa kaupungille tulevat kunnallistekniikan rakentamiskulut rahana tai tontteina.

Seminaarista vauhtia myyntiin ja kehittämiseen

Entisen Hennalan varuskunta-alueen kehittäminen ja myynti sai lisävauhtia perjantaina 20.3. pidetyssä seminaarissa. Senaatti-kiinteistöt, Lahden kaupunki ja Lahden Seudun Kehitys LADEC järjestivät rakennusyhtiöille, kiinteistösijoittajille sekä muille keskeisille sidosryhmille seminaarin, jossa esiteltiin Hennalan kehittämissuunnitelmia sekä aluetta ja rakennuskantaa. Tilaisuus herätti mielenkiintoa, osallistujia oli kaikkiaan noin 50.

www.hennala.fi on avautunut

Sivustolla esitellään Hennalan aluetta, myytäviä kohteita ja voit myös kertoa, millaisen Hennalan sinä haluaisit. Videoilla tunnetut lahtelaiset esittävät omat muistonsa Hennalasta.

Lisätietoja

Myytävät kohteet: Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt, 040 5112 157.

Kaavoitus, Lahden kaupunki/maankäyttö: Pirkko-Leena Jakonen, Lahden kaupunki, 044 4163 503 ja Armi Patrikainen, Lahden kaupunki, 050 398 5114.

Lahden seudun kehitys LADEC Pekka Komu p. 040 7413 299.

Lahdessa sijaitseva Hennalan varuskunta-alue on tyhjentynyt varusmiehistä osana puolustusvoimauudistusta. Tulevaisuuden Hennala on puistomainen asunto- ja työpaikka-alue, jonka vanhat kasarmit henkivät alueen historiaa. Hennalaa suunnittelevat yhteistyössä Senaatti-kiinteistöt, Lahden kaupunki ja Lahden Seudun Kehitys LADEC. Alueen ensimmäinen asemakaavamuutos on valmisteilla ja alue kaavoitetaan vaiheittain uuteen käyttöön. Hennalassa on yhteensä 35 myyntiin tulevaa rakennusta, joille etsitään uutta käyttötarkoitusta ja uusia omistajia. Alueen erikoisuutena on kolmisenkymmentä Venäjän vallan aikaista punatiilirakennusta.

Hennala oli kaupunkilaisilta suljettu kaupunginosa yli sadan vuoden ajan. Nyt historiallisesti ainutlaatuinen punatiilikasarmi ja vehreät puistot saavat uuden elämän. Hennalassa sijaitsee 35 rakennusta, joille etsitään uutta käyttötarkoitusta ja uusia omistajia. Maanomistajan tavoitteena on, että alueelle saadaan lisäksi 150 000 – 200 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista. Ensimmäinen asemakaavamuutos on jo valmisteilla. www.hennala.fi