Kasarmi, rakennus 24

Kuten rakennus 23, on tämäkin tiilirakennus toiminut alkujaan tarkk’ampujarykmentin pataljoonan kasarmina ja ratsuväen perusyksikkönä. Paraatikentän lounaspuolella sijaitseva kasarmi koostuu kahdesta pitkänomaisesta rakennusrungosta, joita yhdistää poikittainen yksikerroksinen osa.

Rakennus on siirtynyt uuteen omistukseen ja sen saneeraus on suunnitteilla.